Pašregulējošas struktūras

Pēdējie grozījumi veikti: 2017. gada 2. oktobris

Mūsu privātuma vairoga programmas apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro EU–US un Swiss–US Privacy Shield Frameworks, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Šveices iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un uzglabāšanu. Uzņēmums Google, tostarp Google Inc. un tā ASV meitasuzņēmumi, ir apliecinājis, ka ievēro privātuma vairoga programmas principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši pārsūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts sadaļā “Mūsu kopīgotā informācija”. Lai uzzinātu vairāk par privātuma vairoga programmu un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet privātuma vairoga programmas vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz privātuma vairoga programmas apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas (Federal Trade Commission — FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts privātuma vairoga principu 1. pielikumā, saskaņā ar privātuma vairoga programmas pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

Uzņēmums Google ievēro arī nozares standartus attiecībā uz atklātību un iespēju izvēlēties tiešsaistes reklāmās.