Pašregulējošas struktūras

Pēdējie grozījumi veikti: 2016. gada 20. septembris

Mūsu privātuma vairoga programmas apliecinājumā ir norādīts, ka uzņēmums Google ievēro ES–ASV privātuma vairoga programmas pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un uzglabāšanu. Uzņēmums Google, tostarp Google Inc. un tam pilnībā piederošie ASV meitasuzņēmumi, ir apliecinājis, ka ievēro privātuma vairoga programmas principus. Uzņēmums Google ir atbildīgs par visu personas informāciju, kas atbilstoši tālākas nosūtīšanas principam tiek kopīgota ar trešajām pusēm ārējai apstrādei mūsu uzdevumā, kā norādīts sadaļā “Mūsu kopīgotā informācija”. Lai uzzinātu vairāk par ES–ASV privātuma vairoga programmu un skatītu uzņēmuma Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet privātuma vairoga programmas vietni.

Ja vēlaties uzzināt par mūsu privātuma praksi attiecībā uz privātuma vairoga programmas apliecinājumu, aicinām sazināties ar mums. Uzņēmums Google ir pakļauts ASV Federālās tirdzniecības komisijas (Federal Trade Commission — FTC) izmeklēšanas un izpildes pilnvarām. Varat arī iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības iestādei, un mēs sadarbosimies ar šo iestādi, lai atrisinātu jūsu problēmu. Kā norādīts privātuma vairoga principu 1. pielikumā, saskaņā ar privātuma vairoga programmas pamatnostādnēm noteiktos gadījumos var ierosināt saistošo šķīrējtiesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citā veidā.

Mēs arī ievērojam ASV–Šveices drošā patvēruma pamatnostādnes, kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija attiecībā uz Šveicē iegūtas personas informācijas apkopošanu, izmantošanu un uzglabāšanu. Uzņēmums Google ir apliecinājis, ka ievēro drošā patvēruma privātuma principus un Šveicē iegūtajai personas informācijai piemēro ES–ASV privātuma vairoga programmas principus. Lai uzzinātu vairāk par drošā patvēruma programmu un skatītu Google apliecinājumu, lūdzu, apmeklējiet drošā patvēruma programmas vietni.

Uzņēmums Google ievēro arī nozares standartus attiecībā uz atklātību un iespēju izvēlēties tiešsaistes reklāmās.